Aktualności

Las z ARiMR

Od 1 czerwca do 31 lipca 2023 roku będzie trwał  nabór wniosków o wsparcie na zalesianie gruntów rolnych,

Poddziałanie 19.2

W nowej perspektywie Funduszy Europejskich na lata 2023-2027 nastąpi kontynuacja wsparcia  na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

Ścieżka SMART

Szybka Ścieżka  powstała aby wspierać  działalność przedsiębiorstwa poprzez finansowanie prac badawczych, nakierowanych na innowacje oraz wdrożenie technologii. O

ROBOGRANT

Polska jest jednym z najszybciej robotyzujących się państw członkowskich Unii Europejskiej. Nasze firmy produkcyjne z branży motoryzacyjnej, farmaceutycznej,

Krajowy Plan Odbudowy

KPO służy promowaniu spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej poprzez zwiększenie odporności, gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych, zdolności dostosowawczych

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz

Program Polska Wschodnia 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 to program  wsparcia dla 5 wschodnich województw(lubelskie, podkarpackie, podlaskie,

SMART VILLAGES

1 Inteligentne wioski  to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE, opierająca się na społecznościach na obszarach wiejskich,

Obowiązki Beneficjenta

Jeżeli wniosek Beneficjenta otrzyma pozytywną ocenę, dostanie on oficjalną informację potwierdzającą  przyznanie dotacji. Po tym Wnioskodawca jest zobowiązany

Program Mój Elektryk

12 lipca ruszył nowy program ,,Mój elektryk”. Dotacje na zakup pojazdów mogą składać osoby fizyczne, przedsiębiorcy, samorządy i

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa ma na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szybkiego internetu, zapewniając budowę szerokopasmowej sieci w tych

Program Czyste Powietrze

[1] We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r. Jego najważniejszym

Dotacje dla młodego rolnika

            Rolnictwo należy zaliczyć do działów gospodarki, który może ulec szybkiej i największej modernizacji dzięki dofinansowaniu ze środków

Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład Cały świat boryka się z zagrożeniem, jakie stanowi zmiana klimatu i degradacja środowiska. Jest to

Produkty regionalne i tradycyjne

Europejskie systemy jakości żywienia Unia Europejska już w 1992 roku przyjęła rozporządzenia prowadzące do premiowania wysokiej jakości żywności.

Inicjatywa dla młodych

Osoby młode, czyli te, które nie ukończyły 30stego roku życia, mają szczególne możliwości przy korzystaniu z dotacji unijnych.