Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Wyzwaniem dla perspektywy finansowej 2021-2027 jest zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania, w szczególności na zaawansowane umiejętności cyfrowe, z takich obszarów, jak np.: analiza danych i uczenie maszynowe, robotyka i sensory, e-handel,  cyberbezpieczeństwo, Internet rzeczy, obliczenia kwantowe, czy zarządzanie IT. Szczególnie istotne są one dla sprawnego funkcjonowania współczesnej administracji oraz realizacji polityk publicznych – w tym polityk rozwojowych, co wymaga stałego podnoszenia kompetencji pracowników instytucji sektora publicznego. Aby umożliwić osiągnięcie tych celów powstał Program FERC, który jest kontynuacją Programu Polska Cyfrowa 2014-2020 i stanowi kolejny etap cyfrowej transformacji kraju.

Celem Programu jest:

  • budowa społeczeństwa gigabitowego w Polsce;
  • udostepnienie zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców (4 i 5 stopień e-dojrzałości usług);
  • zapewnienie cyberbezpieczeństwa poprzez wsparcie w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji;
  • rozwój gospodarki opartej na danych wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe,
  • rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych;
  • wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorców;

Pandemia COVID-19 pokazała jak istotny jest szybki rozwój ww. obszarów dla sprawnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństw w czasie tego typu zagrożeń. To dzięki procesowi cyfryzacji możliwa jest zdalna praca i edukacja, korzystanie z e-usług publicznych, w tym usług zdrowotnych, a także robienie zakupów czy załatwianie spraw w banku bez wychodzenia z domu.

Główne grupy docelowe to przede wszystkim obywatele, podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie miejsc stanowiących główną siłę napędową rozwoju społeczno-gospodarczego (np. urzędów JST, szkół i placówek oświatowych, podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, podmiotów leczniczych, węzłów transportowych, miejsc świadczenia usług publicznych, instytucji kultury), przedsiębiorcy. Budżet programu to ok. 2 mld euro.