Ścieżka SMART

Szybka Ścieżka  powstała aby wspierać  działalność przedsiębiorstwa poprzez finansowanie prac badawczych, nakierowanych na innowacje oraz wdrożenie technologii.

O dofinansowanie mogą starać się:

– małe i średnie przedsiębiorstwa (PARP);

– duże przedsiębiorstwa (NCBiR);

Wniosek obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.:

– Moduł B+R – dofinansowanie na realizację prac badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania. Innowacja co najmniej w skali rynku polskiego.

– Moduł Wdrożenie innowacji – dofinansowanie na wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych produktów, usług, procesów.  

– Moduł Infrastruktura B+R – dofinansowanie na inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową niezbędną do realizacji agendy badawczej.

– Moduł Cyfryzacja – dofinansowanie na inwestycje związane zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie (cyfryzacja produkcji, procesów, produktów). Innowacja w skali przedsiębiorstwa.

– Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw – dofinansowanie na inwestycje dotyczące m.in. wprowadzenia lepszej gospodarki odpadami, zwiększenia efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wprowadzenia bardziej wydajnej gospodarki materiałowej.

– Moduł Internacjonalizacja – dofinansowanie na promocję zagraniczną produktów lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej.

– Moduł Kompetencje – dofinansowanie na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w zakresie realizowanego projektu. Nabywanie nowych kwalifikacji, szkolenia.

Poziom dofinansowania: Od 10% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

Pierwsze nabory wniosków dla MŚP i dużych przedsiębiorstw rozpoczynają się od 21 luty 2023 r. do 12 kwietnia 2023r.

Nabór dla konsorcjów potrwa od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023r.