Horyzont Europa 2021-2027 jako jeden z kluczowych programów „Nowej osi”

Horyzont Europa to unijny program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, który ma na celu:

 • wzmocnienie bazy naukowej i technologicznej UE oraz europejskiej przestrzeni badawczej;
 • zwiększenie europejskich zdolności w zakresie innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy;
 • realizację priorytetów obywateli oraz utrzymanie europejskiego modelu społeczno-gospodarczego i związanych z nim wartości

Horyzont Europa  składa się z trzech filarów:

 1.  Doskonała baza naukowa – priorytetem  jest wzmocnienie i rozszerzenie działalności unijnej bazy naukowej w skali globalnej. Składa się z następujących celów:
 2. Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC);
 3. Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA);
 4. Infrastruktura badawcza;
 1. Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa – zadaniem programu jest zrównoważony rozwój poprzez zastosowanie strategicznych technologii i rozwiązań polityki Unii Europejskiej. Filar ten obejmuje następujące obszary:
 2. Zdrowie;
 3. Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne;
 4. Bezpieczeństwo cywilne na rzecz społeczeństwa;
 5. Technologie cyfrowe, przemysł i przestrzeń kosmiczna;
 6. Klimat, energia, mobilność;
 7. Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko;
 8.  Innowacyjna Europa – program  ma na celu wsparcie przełomowych innowacji na rynku światowym.  Filary to:
 9. Europejska Rada ds. Innowacji – EIC;
 10. Europejskie ekosystemy innowacji;
 11. Europejski Instytut Innowacji i Technologii;

W projektach realizowanych przez naukowców w ramach I filaru Horyzontu Europa finansowanie wynosi do 100%, natomiast granty dla MŚP w filarze III finansowane są w wysokości od 70% do 100%.

Źródło: https://wgseigp.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0013/140134/HORYZONT-EUROPA-zalozenia