Wszystkie Programy Regionalne zatwierdzone

W dniu 7 grudnia 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła ostatnie z 16 wojewódzkich programów regionalnych. Zostały zaakceptowane budżety dla województwa: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i zachodniopomorskiego. Programy Regionalne o  łącznej wartości ok. 33,5 mld euro, będą wdrażane w poszczególnych województwach w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Dzięki decyzji Komisji Europejskiej  już niebawem Urzędy Marszałkowskie będą mogły ogłaszać  pierwsze konkursy dla beneficjentów.

Obszary działań, które będą mogły liczyć na wsparcie, to m.in. działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, efektywność energetyczna, gospodarka niskoemisyjna, ochrona różnorodności biologicznej, dziedzictwo kulturowe, edukacja czy aktywizacja zawodowa i społeczna osób w trudnej sytuacji.

Pięć województw (śląskie, małopolskie, wielkopolskie, dolnośląskie i łódzkie) w swoich budżetach na lata 2021-2027 będzie posiadać także  środki finansowe, które pochodzą z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Zatwierdzone środki dla wszystkich województw to:

Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – 1,84 mld euro

Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 – 0,91 mld euro

Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 – 1,3 mld euro

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 – 1,75 mld euro

Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 – 1,46 mld euro

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 1,69 mld euro

Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 – 2,31 mld euro

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 – 2,74 mld euro

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 – 2,69 mld euro

Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 – 5,14 mld euro

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – 2,15 mld euro

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 – 1,79 mld euro

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – 2,43 mld euro

Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 – 2,1 mld euro

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 – 2,27 mld euro

Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 – 0,97 mld euro

Źródło: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/