ROBOGRANT

Polska jest jednym z najszybciej robotyzujących się państw członkowskich Unii Europejskiej. Nasze firmy produkcyjne z branży motoryzacyjnej, farmaceutycznej, meblarskiej oraz tworzyw sztucznych szczególnie stawiają na robotyzację i automatyzację procesów produkcyjnych. Stawianie na robotyzację procesów produkcyjnych umożliwia eliminację problemów związanych z brakami kadrowymi. Robotyzacja znacznie zwiększa produktywność, a przez to konkurencyjność firmy i jej udział w rynku. Ponadto zastosowanie robotów zwiększa możliwości wykorzystywanych technologii produkcyjnych, podnosi efektywność pracy poprzez lepsze zużycie zasobów i wyższą ciągłość procesów, usprawnia powtarzalność parametrów jakościowych oraz odciąża pracowników z konieczności przeprowadzania powtarzalnych, czasochłonnych i niebezpiecznych zadań. Te wszystkie korzyści wpłynęły na powstanie pomocy – ROBOGRANTY.

Celem Robograntu jest wsparcie finansowe mikro, małych i średnich firm w zakresie robotyzacji i automatyzacji produkcji.  Robogrant mogą uzyskać firmy produkcyjne prowadzące działalność na terenie całej Polski. Firmy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie do 850 tys. PLN na wydatki związane z robotyzacją i automatyzacją produkcji.

Dofinansowanie w formie pomocy de minimis lub w formie regionalnego wsparcia inwestycyjnego mogą pokryć nawet 80% kosztów realizacji operacji. Można starać się również o ulgę na robotyzację i automatyzację produkcji, która polega na odliczeniu do 50% kosztów kwalifikowanych powiązanych z inwestycją w robotyzację od podstawy opodatkowania podatkiem PIT oraz CIT.

Robogrant będzie można wykorzystać na:

  • zakup manipulatorów oraz robotów przemysłowych;
  • zakup niezbędnych urządzeń peryferyjnych do funkcjonowania robotów przemysłowych;
  • pokrycie kosztów oprogramowania niezbędnego do zarządzania i monitorowania robotami przemysłowymi;
  • pokrycie opłat za szkolenia związane z wdrożeniem rozwiązań;