Program Czyste Powietrze

[1]

We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach.

[2]

Program przeznaczony jest m.in. dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Można uzyskać dofinansowanie do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, do których zalicza się:

– zakup i montaż źródła ciepła

– zakup i montaż kotłowni gazowej

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.),

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż, ewentualnie demontaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu:

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

[3]

Dodatkowo beneficjent może starać się o ulgę termomodernizacyjną, czyli  odliczenie dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Ulga przewidziana jest do 53 tys. zł niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Dowodem poniesionych wydatków jest faktura VAT.

Źródła

https://wfosigw.pl/czyste-powietrze
https://czystepowietrze.gov.pl/


[1] https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/

[2] https://czystepowietrze.gov.pl/

[3] https://czystepowietrze.gov.pl/