STEP – Pierwszy krok do innowacji

Innowacja – jak to łatwo powiedzieć!  A gdybyśmy mieli ją zdefiniować badź wprowadzić w życie w swojej firmie?

Innowacja to nic innego jak ciąg działań, które prowadzą do wytworzenia nowych lub ulepszonych produktów, procesów technologicznych lub systemów organizacyjnych.  W Unii Europejskiej wyróżniamy kilka podklas innowacji.  Są to innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne, orgaznizacyjne. Ich opis i klasyfikację znajdziemy w poprzednim artykule – https://instytutfunduszy.eu/pojecie-innowacyjnosci-w-kontekscie-funduszy-europejskich/

Zatem jeśli wiemy już co to jest innowacja i jakie są jej rodzaje, wystarczy wdrożyć ją do Naszej firmy. Jednak nie każdy ma na to pomysł. W takiej sytuacji eksperci innowacji UE służą pomocą.  Specjalnie dla tych, którzy myślą o innowacjach i szukają pieniędzy na ich finansowanie powstała bezpłatna usługa STEP – Sprawdzimy Twój Eksperymentalny Pomysł. Usługa STEP  złożona jest  z dwóch ścieżek. Dla osób, które mają pomysł na projekt, mamy ścieżkę I – Wstępna Weryfikacja Pomysłu na Projekt. Dla osób, które nie mają jeszcze pomysłu i dopiero myślą o wprowadzeniu innowacji do swojego przedsiębiorstwa mamy ścieżkę II – Innovation Coach.

Pierwsza ścieżka jest dla przedsiębiorców zainteresowanych prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, inwestowaniem w nowe produkty, technologie czy rozwiązania, poszukujący nowych miejsc ekspansji dla swoich produktów i usług, którzy do tej pory nie korzystali ze środków europejskich. Druga dla tych przedsiębiorców, którzy chcą prowadzić działalność badawczo-rozwojową, inwestować w centra badawczo-rozwojowe, wdrażać pozyskane od jednostek naukowych wyniki badań, wychodzić ze swoimi produktami i usługami na rynki zagraniczne, ale mają w tych obszarach niewielkie doświadczenia lub nie mają go wcale.

Jeśli przedsiębiorca ma pomysł na innowację ekspert wskaże źródła finansowania z Funduszy Europejskich, a przede wszystkim z Programu Inteligentny Rozwój; pomoże jasno i precyzyjnie określić cele projektu i jego główne założenia; przekaże kluczowe informacje o konkursie niezbędne na etapie opracowywania wniosku; określi mocne i słabe strony pomysłu.  Jeśli natomiast przedsiębiorca nie ma pomysłu na innowacje, dostanie raport w którym będą zawarte Informację o kierunkach i sposobach wdrożenia innowacji w Twoim przedsiębiorstwie; wskazane będą możliwe źródła finansowania; analiza SWOT Twojego przedsiębiorstwa; analiza potencjału firmy.Usługa STEP jest dostępna od ręki – dla przedsiębiorców z całej Polski, niezależnie od miasta czy regionu, w którym prowadzi działalność. Usługa jest bezpłatna .