SMART VILLAGES

1

Inteligentne wioski  to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE, opierająca się na społecznościach na obszarach wiejskich, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania w celu poprawy ich funkcjonowania, opierając się na lokalnych atutach i możliwościach, za pomocą technologii cyfrowych, telekomunikacyjnych, innowacji i lepszego wykorzystania wiedzy, z korzyścią dla mieszkańców i przedsiębiorstw.

Po raz pierwszy określenie to zostało wykorzystane kilka lat temu, w trakcie wdrażania założeń Strategii Europa 2020. Unijna koncepcja inteligentnej wioski to odpowiedź na problemy współczesnych wsi – depopulację, starzejące się społeczeństwo, niedoinwestowanie, wyludnienie, przepaść cyfrową i niewystarczającą liczbę ofert pracy. Istotą są innowacyjne działania, kreowane przez społeczność. Narzędzia UE, wspierające rozwój smart village, to m.in. program Leader i Leader+, mające na celu polepszanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich.


2

Rozwiązania smart village stosowane są w trzech głównych dziedzinach. To przede wszystkim usługi publiczne, które w inteligentnych jednostkach powinny rozwijać się w kierunku wykorzystania sieci internetowych. To właśnie dzięki nim poprawia się dostępność do usług publicznych. Mówimy wówczas o e-zdrowiu czy e-urzędzie. Idea jest prosta – to, co można załatwić przez internet i co nie wymaga osobistego stawiennictwa interesanta, załatwianie jest zdalnie. To duża oszczędność nie tylko czasu, ale także środków finansowych. W tym zakresie mieści się także edukacja zdalna, której gwałtowny rozwój w Polsce wymusiła epidemia, jednocześnie udowadniając, że jest jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie. Społeczność smart village musi mieć także możliwość korzystania z dotacji na OZE oraz rozwiniętego transportu lokalnego. Ostatnią dziedziną jest przedsiębiorczość, pod którą rozumiemy aktywne organizowanie się społeczności. Przejawami przedsiębiorczych smart village jest chociażby handel detaliczny czy handel on-line, rozwijanie turystyki wiejskiej czy zwrot w kierunku rolnictwa precyzyjnego.

Lokalny przykład

Fundacja Zakątek Sztuki, która przy współpracy z Urzędem Gminy Rzeczenica oraz firmą Build IT UP sp. z o.o. sprowadziła na teren powiatu człuchowskiego koncepcję inteligentnych wiosek poprzez ustawienie w Rzeczenicy zaczytanej ławeczki. Myślą przewodnią projektu jest przypomnienie mieszkańcom jaką wielką radość niesie ze sobą czytanie książek.

Ławka ma bardzo oryginalną budowę, m.in. posiada szufladę na książki oraz autorską grafikę. W szufladzie znajdują się już książki, jednak Fundacja gorąco zachęca użytkowników, aby przynosili dodatkowo swoje ulubione pozycje opatrując je podpisem „Książka w ruchu”

W podobny sposób funkcjonuje tysiące „wiosek” w całej Europie. Większość ich inicjatyw jest wspierana przez europejskie fundusze. Nie ma jednego sprawdzonego przepisu na ich tworzenie. Wszystko zależy od lokalnych dóbr i ludzi którzy umieją korzystać z konkretnej wiedzy oraz doświadczeń.


1http://elard.eu 2https://desira2020.eu


Źródła:

  1. https://lgdzc.pl/
  2. https://smart-villages.eu
  3. https://ksow.pl/idee/smart-villages