Inicjatywa dla młodych

Osoby młode, czyli te, które nie ukończyły 30stego roku życia, mają szczególne możliwości przy korzystaniu z dotacji unijnych. Dedykowane  są dla nich różne formy wsparcia, z którymi warto zapoznać się nie tylko po to, aby samodzielnie z nich skorzystać, ale również aby polecić taką możliwość rodzinie czy znajomym.

Co można uzyskać?

Wsparcie z programu podzielić można na kilka obszarów. W ramach pierwszego z nich,  tworzony jest tak zwany indywidualny plan działania. Jego utworzeniu opiera się na diagnozie danej osoby na rynku pracy, rozpoznaniu jej potrzeb, co w konsekwencji prowadzi do stworzenia schematu postępowania, którego celem jest poprawa sytuacji na rynku pracy. Kolejnymi krokami jest doradztwo zawodowe, umożliwiające osobom młodym wybór najbardziej odpowiedniej ścieżki zawodowej, jak również  szeroko rozumiane pośrednictwo pracy. Wsparcie w ramach funduszy dedykowane jest również na organizację staży czy praktyk zawodowych u pracodawców. Pomoc przyznawana jest również na podnoszenie kwalifikacji, które przybrać może formę wysokiej jakości szkoleń, kursów czy studiów podyplomowych, które znacząco poprawią sytuację beneficjenta na rynku pracy. W ramach wsparcia można również otrzymać pomoc w formie dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej. Jest to wyjątkowo atrakcyjny sposób pomocy, ponieważ nie kończy się on jedynie na przyznaniu dofinansowaniu, ale obejmuje również doradztwo, co jest szczególnie cenne dla młodych osób po raz pierwszy funkcjonujących na rynku jako przedsiębiorcy. Zdobycie cennej wiedzy na temat prowadzenia własnej działalności gospodarczej to nie wszystko, co młodzi przedsiębiorcy mogą uzyskać. W ramach programu przewidziane jest również zapewnienie pokrycia kosztów ubezpieczeń społecznych przez określony okres 12 miesięcy.

Czy sam wiek wystarczy?

Bycie osobą w wieku do 29 roku życia włącznie nie stanowi jedynego wymogu, który trzeba spełnić, aby skorzystać z form wsparcia przewidzianych przez Unię dla osób w tym wieku. Dodatkowe wymogi związane są przykładowo z zatrudnieniem czy kwestią statusu ucznia/studenta. Generalnie, z najszerszego wachlarza form wsparcia skorzystać mogą osoby bezrobotne, nie kształcące się i nie szkolące. Niektóre projekty adresowane są również do osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, czy zatrudnionych na krótki okres czasu. Szczegółowe informacje w tym zakresie można zawsze znaleźć w dokumentacji dotyczącej konkretnej formy wsparcia, z którą zapoznanie się powinno stanowić pierwszy krok. Oczywiście, zawsze warto w takim zakresie skorzystać ze wsparcia ekspertów, którzy nie zaproponują starania się o dofinansowanie, w  którym wnioskodawca nie spełnia kryteriów  formalnych.

Jak skorzystać ze wsparcia?

Cały proces zasadniczo można podzielić na trzy podstawowe kroki. Po pierwsze konieczne jest znalezienie odpowiedniego projektu, który umożliwi realizację zamierzeń. Kiedy ten krok zostanie już wykonany, kolejnym jest nawiązanie kontaktu z projektodawcą, który zweryfikuje, czy faktycznie możesz wziąć w nim udział. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi pozostanie tylko skorzystać  z odpowiedniej formy wsparcia, pod opieką projektodawcy, który zostaje swoistym przewodnikiem beneficjenta.