Pojęcie innowacyjności w kontekście funduszy europejskich

Innowacyjność  to pojęcie z jakim prędzej czy później zetknąć się musi praktycznie każda osoba zainteresowana otrzymaniem środków z finduszy unijnych. Z pozoru wydaje się być może, iż kwestia innowacyjności nie powinna budzić zastanowienia,  jest to po prostu wdrożenie nowego produktu lub usługi. W praktyce okazuje się jednak, że definicji innowacyjności pojawia się czasami tyle, ile konkursów czy naborów wniosków. Celem prawidłowego zorientowania się w zawiłościach pojęcia, warto po pierwsze skorzystać z doradztwa doświadczonych specjalistów, po drugie natomiast zapoznać  się z ogólną definicją, zawartą w dalszej części artykułu.

Osoby, które posiadają większą orientację w zakresie środków unijnych z pewnością kojarzyły będą podręcznik OSLO, stanowiący zawsze punkt wyjścia przy ustalaniu zagadnienia innowacyjności. Podręcznik ten to jednak dośc obszerna pozycja, w której trudno znaleźć jednoznaczne odpowiedzi. Określenia innowacyjności omówione poniżej również nie stanowią odpowiedzi na wszystkie wątpliwości i pytania, stanowić mogą jednak dużą pomoc, aby wstępnie zorientować się w zagadnieniu, a w późniejszym czasie przeanalizować w jej kontekście zasady innowacyjności w danym konkursie.

Innowacje procesowe – zasadniczo polegają na wdrożeniu nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostarczania. W praktyce oznacza to znaczące zmiany w zakresie technologii, oprogramowaniu lub urządzeń. Skutkiem wdrożenia tego rodzaju innowacji może być między innymi obniżenie kosztów, podnisienie jakości czy dostarczanie nowych produktów. Istotnym jest, że za ten rodzaj innowacji nie uznaje się niewielkich zmian lub ulepszeń (na przykład zatem wymiana maszyny czy urządzenia na nowszy model w większości przypadków nie będzie spełniała kryterium innowacyjności), a również wzrostu zdolności produkcyjnych i usługowych, które osiąga się dzięki dodaniu systemów logistycznych czy produkcyjnych bardzo zbliżonych do tych, które już były wykorzystywane  (tytułem przykładu, produkowanie dwa razy więcej, a nawet dwa razy lepiej również w większości przypadków nie będzie innowacją).

Innowacje produktowe – opierają się na wprowadzeniu wyrobu lub uługi, które są nowe, albo w  bardzo znaczący sposób ulepszone. Udoskonalenie dotyczyć może specyfikacji technicznych, kompponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania itd. Wdrożenie takich innowacji może być wynikiem własnych działań,  zakupu prac B+R, wiedzy w postaci niemetarialnej (know-how, patenty itd), albo materialnej (nowe maszyny i urządzenia). Nowy lub znacząco ulepszony produkt przeważnie definiuje się jako nowość na rynku docelowym dla tegoż produktu. Generalnie można zauważyć, iż innowacje w obrębie produktowym dają nieco szersze pole manewru, pozwalają bowiem na wykazywanie przez wnioskodawcę, nawet drobnych różnic na produkcie, czy wskazywanie rynku docelowego, który może w wielu przypadkach ułatwić wykazanie innowacyjności. Wszystko oczywiście zależy przede wszystkim od zasad konkursów, które czasami bardzo precyzyjnie definiują innowacje, lecz równie często pozwalają wnioskodawcą wykazać się wiedzą i kreatywnością.

Powyżej opisane typy innowacyjności stanowią dwa podstawowe jej rodzaje, oprócz nich mówić można również o wdrażaniu innowacji nietechnologicznych, marketingowych itd.  Równie istotne są kwestie związane z określaniem rynku docelowego (skali innowacyjności), co omówione zostanie w następnym artykule.