Unijny budżet na lata 2021-2027

Dzięki sukcesowi negocjacyjnemu w lipcu 2020 r., wywalczyliśmy największe w historii Unii Europejskiej środki dla naszego kraju – ok. 770 mld zł. Porozumienie osiągnięte podczas szczytu UE zakłada bezprecedensowy poziom wydatków z unijnego budżetu. Składają się na niego wydatki w ramach Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) 2021-2027 oraz tymczasowe i nadzwyczajne środki w ramach Funduszu Odbudowy – w sumie ponad 1,8 biliona euro. W ramach unijnego budżetu, nasz kraj może liczyć na niemal 137 mld euro (w cenach bieżących) bezzwrotnych środków, z czego 107,9 mld euro z WRF oraz 28,6 mld euro z instrumentów Funduszu Odbudowy. Polska uzyska środki m.in. z polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Wzmacniania Odporności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

[1]

KPO(Krajowy Plan Odbudowy) ma wzmocnić naszą gospodarkę i pozwolić szybciej wyjść z kryzysu wywołanego przez COVID-19. Zgodnie z dokumentem KPO opiera się na pięciu filarach:

A) Odporność i konkurencyjność gospodarki,

B) Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,

C) Transformacja cyfrowa,

D) Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,

E) Zielona, inteligentna mobilność.

Z ogólnej puli środków, 20 proc. pieniędzy musi trafić na cyfryzację, a 37 proc. na inwestycje związane ze środowiskiem oraz ochroną zdrowia. Tak więc najwięcej środków jest przeznaczonych na komponent b oraz komponent E.

Jednym z głównych celów oprócz zakończenia kryzysu wywołanego pandemią jest transformacja energetyczna Polski, a w szczególności woj. Śląskiego, na co uzyskaliśmy duże środki na poziomie 220-230 mld złotych.

Aby skorzystać z unijnego budżetu, wszystkie państwa UE muszą zaakceptować decyzję w sprawie zasobów własnych, zgodnie ze swoimi konstytucyjnymi wymogami. W przypadku Polski oznacza to – tak jak do tej pory – ratyfikację decyzji na podstawie ustawy.

Wiele środków z KPO ma trafić także do samorządów w ramach konkursów, jak to jest np. przy rozdysponowaniu środków z Regionalnych Programów Operacyjnych. Zdaniem Waldemara Budy KPO ma pozwolić utrzymać istniejące miejsca pracy oraz stworzyć nowe wysokojakościowe, które mają bezpośrednio zwiększyć dochody Polaków.


[1]Źródło: www.gov.pl