Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)

[1]

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników, wspierając inwestycję w kapitał ludzki. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Inwestycja w potencjał kadrowy umożliwia poprawę zarówno pozycji firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. Jaki jest poziom dofinansowania?

  • dla mikroprzedsiębiorstw: 100% kosztów kształcenia
  • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia

Rozwój Twojej firmy wymaga ciągłej inwestycji w pracowników. Z roku na rok, środki przeznaczone przez Fundusz Pracy na KFS rosną, a w roku 2021 wykorzystanych zostanie prawie 260 milionów złotych. Dofinansowanie przypadające na jedną osobę może się różnić w zależności od powiatu, lecz z reguły jest to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, co oznacza że możliwe do wykorzystania jest ponad 15 000 złotych na osobę.

[2]

[1] https://www.gov.pl/
[2] https://elpro.lublin.pl
Źródło artykułu: https://www.gov.pl/