Program Mój Elektryk

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej

12 lipca ruszył nowy program ,,Mój elektryk”. Dotacje na zakup pojazdów mogą składać osoby fizyczne, przedsiębiorcy, samorządy i inne instytucje. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dopłaty przeznaczył 500 mln zł.                                                                                
Realizację programu przewidziano na lata 2021-2026, a nabory wniosków będą prowadzone do 2025 roku lub do wyczerpania środków.
Cały proces przyznawania dotacji będzie prowadzony online. Dofinansowanie dla osób fizycznych będzie przyznawane na zasadzie refundacji części poniesionych kosztów zakupu auta.

Nowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma na celu zwiększenie liczby użytkowanych pojazdów elektrycznych, które pozwalają na ograniczenie szkodliwej emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza w miastach. Z danych Eurostatu (dane za lata 2009-2019) wynika, że to właśnie transport, który odpowiada za ok. 10% emisji,  w największym stopniu  ze wszystkich sektorów gospodarki zwiększał emisję szkodliwych gazów w Polsce – średnio o 4,7% rocznie.

W przypadku osób fizycznych podział dofinansowań wygląda następująco:

  • bez Karty Dużej Rodziny – do 18 750 zł wsparcia, maksymalny koszt pojazdu: 225 000 zł
  • z Kartą Dużej Rodziny – do 27 000 zł wsparcia, brak limitu ceny pojazdu

Przykładowe ceny przedstawia poniższa tabela:

Źródło: PSPA.com.pl

Samochód, który ma zostać dofinansowany w ramach programu, musi być przy tym fabrycznie nowy i w pełni elektryczny. Hybrydy i hybrydy plug-in nie są w ogóle brane pod uwagę. Uwzględniane są natomiast elektryczne motocykle (do 4000 zł dofinansowania), natomiast elektrycznie wspomagane rowery już nie.

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą otrzymać wyższe dofinansowanie niż osoby fizyczne tj.: w przypadku zakupu pojazdu kat. M1 nawet do 27 000 zł (przy średniorocznym przebiegu nie mniej niż 15 tys. km), na pojazd kategorii N1 do maksymalnie 70 000 zł (ale nie więcej niż 30% kosztów kwalifikowanych).

Program przewiduje dopłaty do opłat zawartych w umowie leasingu tj. opłaty wstępnej i opłaty transferowej. Przy czym jeśli opłata wstępna jest mniejsza niż należne dofinansowanie nie ma możliwości wypłaty pełnej kwoty dofinansowania przewidzianego w programie.

W przypadku korzystania z najmu długoterminowego, możliwe jest uzyskanie dofinansowania, o ile najem spełnia warunki leasingu operacyjnego.

Finansowanie zakupu poprzez kredyt na samochód jest dopuszczalne w programie. Warunki i zasady udzielania kredytów określają banki, zgodnie ze swoją polityką.

Dzięki zmianom w prawie, m.in. Ustawie o elektro mobilności, kupujący auta elektryczne są zwolnieni z akcyzy, a użytkownicy pojazdów elektrycznych mogą korzystać z buspasów i nie płacą za parkowanie w strefach płatnego parkowania.

Na polskim rynku jest dostępnych kilkanaście modeli pojazdów elektrycznych, których cena nie przekracza ceny maksymalnej określonej w programie. Koszty utrzymania pojazdów ze względu na ich konstrukcję są niższe od kosztów utrzymania pojazdów spalinowych, a koszty ładowania zależą m.in. od sposobu ładowania pojazdu.