Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027(FENG) skierowany jest do przedsiębiorstw, sektora nauki, konsorcjów przedsiębiorców oraz konsorcjów przedsiębiorców z organizacjami badawczymi, instytucji otoczenia biznesu, czyli ośrodków przedsiębiorczości, ośrodków innowacji, instytucji…

Czytaj dalejProgram Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

SMART VILLAGES

1 Inteligentne wioski  to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE, opierająca się na społecznościach na obszarach wiejskich, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania w celu poprawy ich funkcjonowania, opierając się na…

Czytaj dalejSMART VILLAGES

Obowiązki Beneficjenta

Jeżeli wniosek Beneficjenta otrzyma pozytywną ocenę, dostanie on oficjalną informację potwierdzającą  przyznanie dotacji. Po tym Wnioskodawca jest zobowiązany do wywiązania się z szeregu następujących obowiązków. Podpisanie umowy o dofinansowanie. Wnioskodawca…

Czytaj dalejObowiązki Beneficjenta