Obowiązkowa promocja projektu

Pozyskanie dotacji ze środków unijnych oznacza dla beneficjenta pewne obowiązki, nie jedynie           w zakresie rozliczenia projektu, ale również w trakcie jego realizacji. Jeden z koniecznych warunków, które należy spełniać w tym okresie dotyczy odpowiedniej promocji i oznakowania. Konieczność realizacji takiego obowiązku wywodzi się z faktu, że wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć w jaki sposób wydatkowane są środki publiczne.

Zasady ogólne

Zgodnie z tymi regułami, informacje o otrzymanym dofinansowaniu powinny być zamieszczane                w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszelkich działań podejmowanych w zwiazku z informacją           i promocją. Generalnie, nie istnieje jednek określony zestaw działań, które odpowiednie będą            w każdym przypadku, konieczne jest odpowiednie ich dopasowanie do sytacji i zakresu realizowanej operacji. Z całą pewnością odpowiednio należy oznaczać całą dokumentację dotyczącą projektu – przykładowo ogłoszenia, publikacje, raporty itd. Również materiały szkoleniowe, jeżeli występują           w danym przypadku, powinny zostać odpowiednio oznakowane. Istotne jest także oznaczenie miejsca projektu, w przypadku projektów do wartości 500 tys. złotych wystarczy umieszczenie plakatu, natomiast jeżeli wartość operacji przekracza tę kwotę, wymagane są już tablice informacyjne lub pamiątkowe. Informacje na temat projektu dobrze jest zamieścić również na stronie internetowej, oczywiście pod warunkiem, że przedsiębiorca ją posiada. Należy pamiętać również, aby wszystkie działania z zakresu promocji i oznakowania odpowiednio dokumentować, aby w razie potrzeby móc wykazać w urzędzi, iż tego rodzaju czynności były realizowane.

Obowiązkowe oznaczenia

Istnieje kilka rodzajów dokumentów, które beneficjenci funduszy unijnych oznaczać muszą zawsze, są to przede wszystkim:

  • działania i materiały informacyjne i promocyjne,
  • dokumenty związane z projektem podawane do wiadomości publicznej i przeznaczone dla uczestników projektów,
  • miejsca realizacji współfinansowanego przedsięwzięcia.

Na wszystkich oznaczeniach wykonanych w wersji pełnokolorowej muszą znaleźć się : znak Funduszy Europejskich (odpowiedni dla danego programu);  barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Unii Europejskiej (odpowiedni dla danego programu), a również w przypadku projektów współfinansowanych z programów regionalnych, herb województwa lub oficjalne godło promocyjne województwa.

Oprócz opisanych powyżej zasad konieczne może być stosowanie dodatkowych oznaczeń, warto więc sprawdzać zasady konkursów również w kwestiach dotyczących wymaganych oznaczeń.