Oferta naszej propozycji współpracy w zakresie doradztwa oraz pozyskiwania Funduszów Unijnych obejmuje:

  • Wstępną weryfikację

Nasi doradcy przeanalizują dla Państwa wszelkie możliwości programowe, tak by wybrać dla Państwa działanie, w ramach jakiego dalej opracuje dokumentację.

  • Wykonanie pełnej dokumentacji

Każdy z Państwa posiada inne cele dla swojej firmy, każdy też prowadzi inny rodzaj działalności. Wychodząc temu naprzeciw zatrudniamy w naszej firmie zespół osób, które zajmują się pozyskiwaniem dofinansowań w ramach określonych sektorów prowadzonej działalności. Zapewniamy Państwu zatem osobistego specjalistę ds. Funduszy Unijnych.

Pod pojęciem pełnej dokumentacji rozumiemy:

  • Sporządzenie kompletnego wniosku o dotację,
  • Wykonanie biznesplanu. Biznesplan jest dokumentem, w którym zawarte są wszystkie istotne szczegóły związane ze sposobem realizacji inwestycji. Zawiera również harmonogram wykorzystania posiadanych zasobów kapitałowych i rzeczowych. Dla podmiotów zewnętrznych, a zwłaszcza instytucji przyznających Fundusze Unijne obrazuje ryzyko prowadzenia działalności oraz przewidywane zyski w określonych ramach czasowych.
  • Analizę finansowo-ekonomiczną.
  • Monitorowanie terminów naborów dokumentacji ogłaszanych przez instytucje, udzielające dofinansowań.

Kompleksowa obsługa w zakresie pozyskiwania dotacji na:

Sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposażenie

Rolnictwo

Innowacje

Odnawialne źródła energii

E-Biznes

Badania i rozwój

Stanowiska pracy

Infrastrukturę i środowisko

Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze

Turystykę

Przemysł

Samochody specjalistyczne

Ochrona środowiska

Szkolenia i doradztwo

Dofinansowania dla młodych rolników są realizowane między innymi w programach rolno środowiskowych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Program ma za zadanie zwiększenie efektywności rolnictwa, technologii produkcji oraz higieny i warunków utrzymania zwierząt. Beneficjentami mogą być wszystkie osoby fizyczne przed osiągnięciem wieku emerytalnego posiadające pełna zdolność do czynności prawnych, spółki osobowe i cywilne oraz osoby prawne prowadzące działalność rolniczą w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. Pomoc taką udziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Unia Europejska wspiera firmy inwestujące w nowoczesne rozwiązania informatyczne, które podnoszą wydajność przedsiębiorstwa oraz przyczyniają się do podniesienia jakości oferowanych przez nie usług. Dofinansowanie na zakup systemu ERP można uzyskać ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz ze środków Regionalnych Programów Operacyjnych. Pieniądze należy przeznaczyć na wdrożenie nowego systemu IT lub dostosowanie już funkcjonującego do wymiany danych z partnerami. Dofinansowanie unijne na rozwój e-biznesu pozwala na zakup sprzętu elektronicznego, komputerów, oprogramowań i licencji, które są niezbędne do realizacji takiego projektu. Może także przyczynić się do wytworzenia nowych produktów cyfrowych, jak i sfinansowanie szkoleń związanych z uruchomieniem i obsługą nowej lub zaktualizowanej usługi elektronicznej.

 

Osoby, które chcą założyć swój pierwszy biznes mogą ubiegać się o środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z działania „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Działanie zostało skierowane do osób, które chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej.

O dotację mogą się starać zarówno osoby bezrobotne, jak i pracujące. Niektóre projekty zostaną potraktowane priorytetowo. Są to projekty osób do 25 roku zycia, niepełnosprawnych, zamieszkującyh w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, bezrobotnych przez okres co najmniej 12 kolejncyh miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat, kobiet powracających na rynek po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci oraz osób po 45 r. życia. Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej mają na celu wsparcie tej grupy osób, które znajduje się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Salon fryzyjerski/kosmetyczny/odnowy biologicznej może ubiegać się o dotacje z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (jeżeli firma mieści się na obszarze do 5 tys mieszkańców). Wówczas może pozyskać dofinansowanie na zakup sprzetu, wyposażenia. Salon fryzjerski/kosmetyczny/odnowy bilogicznej może uzyskać doatcje z Regionalnego Programu Operacyjnego – właściwego dla danego województwa. Wówczas siedziba firmy, jak i miejsce wykonywania działalności musi być na terenie pow. 5 tys mieszkańców. Z Regionalnego Programu Operacyjnego firma może ubiegać się o dotacje na wyposażenie miejsca pracy, zakup sprzętu, lokalu, nieruchomości.